ورود با چـتــ☂ـــر مـمـنـوع

افسوس که هر کی به بارون قسم خورد با خودش چتر هم داشت...

سرنوشت
نویسنده : ناهید - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
 

سرنوشت ، ننـوشـت گـرنوشت ، بد نوشـت...اما باور کن:ســرنوشت را نـمی توان از سر، نـوشـــت...

____________________________________________________________

آه...

 دلم تنگ است از سیمان وازدود               میان این قفس ها ماند و فرسود

خـدایا ! کاشــکی یک لحظه ، یک دم ،             دلم در آسمان هایت رها بود...