ورود با چـتــ☂ـــر مـمـنـوع

افسوس که هر کی به بارون قسم خورد با خودش چتر هم داشت...

یه لحظـه...
نویسنده : ناهید - ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٦
 

کاغـذا جلوم صـف کشـیدن

مـداد تو دستم وایساده

چند لحـظه

چـنـد دقـیقه

چنـد ساعـت

کاغذا جلوم چرت می زنن

 مداد تو دستم این پا و اون پا می کنه

شاید اگه یه کم دیگه وایسه

...زیر پاش عـلف سـبز شه !