ورود با چـتــ☂ـــر مـمـنـوع

افسوس که هر کی به بارون قسم خورد با خودش چتر هم داشت...

تامل نه تعمل!!!
نویسنده : ناهید - ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩
 

نه ...نه

نمی خوام بپوشم

و قـدم های که مال من نیست بردارم

 وکسی را...

تقلـید کنـم

باید اندازه ام باشـند

کــــفش های سهـراب

اندازه ی پای مـن نیست...

و کت نیما

برایم بزرگ است

و عصای شاملو

با مـن راه نمـی رود

پـس

یادم باشد

شـبـیه خودم باشم

و با سایه ای که شبیه من نیســت

 راه نـروم...