تامل نه تعمل!!!

نه ...نه

نمی خوام بپوشم

و قـدم های که مال من نیست بردارم

 وکسی را...

تقلـید کنـم

باید اندازه ام باشـند

کــــفش های سهـراب

اندازه ی پای مـن نیست...

و کت نیما

برایم بزرگ است

و عصای شاملو

با مـن راه نمـی رود

پـس

یادم باشد

شـبـیه خودم باشم

و با سایه ای که شبیه من نیســت

 راه نـروم...

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهدی

اینکه در گذشته چه کسی بودید اهمیتی ندارد، اینکه تبدیل به چه کسی شده اید مهم است. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بی خیال

با سایه ای که شبیه من نیست راه نروم. جالب بود. شاید تو روزای آفتابی مردم شیفته ی این سایه ی زیبا بشن ولی وقتی آسمون ابری بشه چی؟[سوال]