جمـــــــــــــــعه

امروز اتاقمو مرتب کردم

کلی جزوه دارم

تازه به جز کتابا که خیلیاشو می خوام ببرم اهدا کنم

به جز دایره المعارف زمین شناسی چون خیلی دوسش دارم اما بقیه رو نمی خوام

واای از زمین تا .... یه ذره مونده به سققققققققف !!!!!!!

البته یه سری ش رو هم می خوام بندازم دور........نیشخند

دو تا کتاب نیمه مبتذل ! داشتم یکیش شعر بود مال دوران راهنمایی ...انداختمشون دور....هر سال می گفتم شاید بعدا خوندم و خاطراتم زنده شد !!! اما از اون دوران بدم میاد(از دوم راهنماییم)

+ موفق باشم ! (خودم به خودم دارم می گم موفق باشی)زبان

++ دیروز یکی از استادا یه جمله ای گفت که حالمو خیلی بد کرد...گریه

اصن دلم می خواست بمیرمناراحتاسترس

اما می خوام نشنیده بگیرم و امیدوار باشمقلب

 امید داشتن خیلی خوبهنیشخند

من به حرف هیچکی اعتنایی نمی کنماز خود راضی

اگه کل دنیا هم بگن نمی شهنگران

من می گم می شهفرشته

بههههههههههههههلهلبخند

 من روحیه م فولادیههههلبخندتشویقنیشخندلبخند

/ 0 نظر / 15 بازدید