خواسته

یکباردیگر

      فقط یک بار دیگر خواستم

                                                           به اندازه ی

                                                             تمام

                                                            کاج های

                                                              دنیا

                                                            بلند شوم

                                                            اما تـــو

                                                            باز هم

                     به جان ریـشـه ام افتادی

                                               موریانه ی بی ارادگـی...

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهدی

چقدر پر مفهوم مینویسی[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی

گفتند دوست چند بخشه؟گفت:کارش از بخش وروستا و شهروکشور گذشته،یه دنیاست [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]