سلام دوستان خوبم

سلام دوستان لبخند...
می خواستم یه چیزی بهتون بگمناراحتناراحتناراحت...
 
 
 
 
 
 
ﻣﻦ ﻓﻠﺞ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ...
 
 
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ...
 
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ...

ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﯾﺪﺯ ﺩﺍﺭﻡ...

 

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺧﺮﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﭘﺮﺱ ﺷﺪﻡ...

 

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ....

 

.

 

.

 

.
 
 

 

ﮐﻔﺶ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺧﺮﯾﺪﻡ |:

 

ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺪﺯ ﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺲ . ﺗﺎﺯﻩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﻭﯼ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻫﻢ 

 

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ

 

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

 

ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺷﺪﻩ؛

 

ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﭼﺸﻤﻤﻮ ﻧﻤﯿﺴﻮﺯﻭﻧﻪ،

 

ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻮﺳﺘﻤﻢ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ،

 

ﺁﻧﺘﻦ ﺩﻫﯽ ﮔﻮﺷﯿﻤﻢ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ،

 

ﺳﺮﻋﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻤﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ...

 

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

 

ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ ﭘﺎﻡ ﺏ ﻣﯿﺰ ﻣﺒﻞ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ...

 

/ 5 نظر / 17 بازدید
مهدی

ینی منم بخرم ممکنه مشکل بی پولیم حل شه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [نیشخند][نیشخند][نیشخند]

مهدی

ولی مشکل اینجاست که اصلا پول خریدنشم ندارم آخه .... [نیشخند] کسی هست بهم قرض بده؟؟؟؟ وقتی پوشیدم پولدار شدم قول میدم پسش بدم .... [نیشخند]

Arash Hatami

من یه بار افتادم تو دره...یه دره بزرگ که تهش پیدا نبود خدا رو شکر کفش تن تاک پام بود و از خواصیت gps و چراغ قوه اش تونستم استفاده کنم[نیشخند] و با خاصیت طناب مانندی که داره خودم و از دره بکش بالا...خیلی خوبه پیشنهاد میکنم شما هم بخرید.یکی و میشناختم دماغش انحرافی داشت با کفش تنتاک تونست درستش کنه حتی بهتر از قبلش شده

سیروس

بابا استعداد