سرنوشت

سرنوشت ، ننـوشـت گـرنوشت ، بد نوشـت...اما باور کن:ســرنوشت را نـمی توان از سر، نـوشـــت...

____________________________________________________________

آه...

 دلم تنگ است از سیمان وازدود               میان این قفس ها ماند و فرسود

خـدایا ! کاشــکی یک لحظه ، یک دم ،             دلم در آسمان هایت رها بود...

/ 2 نظر / 6 بازدید
محب ولایت

سلام امیدوارم غم هایتان به شادی مبدل گردند[گل]