هایکو

بگذارهمه رابکشیم

چنین گفت

دندانپزشک دست و دل باز

_________________

خونی مشترک داریم

نسبتی اما نداریم باهم

پشه ی نفرت انگیز

/ 1 نظر / 6 بازدید
ایلیا

مهر دل ما مدام تقدیم شما عمری که شود به کام تقدیم شما پیدا نشد آن هدیه که در شان شماست یک باغ گل سلام تقدیم شما