سکوت

              جای پای ســکــوت...

                       میان واژه هایت

                                       ...خالی بود

                       برای تنـفـس هم که شده،

                       اگـر لب فرو می بستی

                                        چقدر عالی بود...

/ 0 نظر / 6 بازدید