*ماهی کوچک*

ماهی   کوچک

زیر     دست های    نقّاش

به    آب های     آزاد

فکر  می کرد...

رگ ِ   خوابش      اما        دست   نقّاش بود

باله هایش ر ا هرگز نکشید...

ماهی

/ 25 نظر / 42 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یلدا

دنیا را برایت شاد شاد و شادی را برایت دنیا دنیا آرزومندم. .پیشاپیش عیدت مبارک دوست خوبم....

نارگیله

فوق العاده بود

کوله پشتی

در خود نگاه میکنم تا ببینم خطا کجاست؟ بعد از کمی تامل و سکوت پی میبرم; آنجا که خالی از ((خداست))

قشنگ و زيبا ياد ماهي سياه كوچلو افتادم زنده ياد صمد بهرنگي؛حتما خوندين

خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]