ماه

به گوش انداخت

گوشواره های نقره ای اش را

    ... بیچاره خـــــورشید

 در حسرت یکی از گوشواره ها...

_______________________________________________

              (هایکو)

هر درخـت

   شعبه ای است

از یک جنگل...

/ 0 نظر / 6 بازدید