|بدون حاشیه|

   عقربه ها پیمان شکن نیستند
  زمان ،جدایی می اندازد بینشان

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهدی

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسان اشک میریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.... "دکتر شریعتی" [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی

اين قطار راهت را بگير وبرو! نه کوه توان ريزش دارد نه ريز علي پيراهن اضافه هيچ چيز مثل سابق نيست، حتي عشق... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]