حقیر

می بینی؟

      بـزرگ ترین آرزوی من

                چه کوچک است...

                                            "تـو"

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهدی

کی...؟ [سوال][سوال][سوال][سوال][سوال]

بی خیال

[نیشخند]اینی که گفتی تحقیر بود یا تمجید؟