گلشن راه خدا

کاروانی از مدینه آمده

زینب از ره با سکینه آمده ...

السلام ای کشته ی راه خدا

لنگر فُُـلک فَلک بحر وفا

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهتا

اي كاش دوست داشتن را تجربه نمي كردم، تجربه ي تلخي بود... ديگر هيچ وقت نمي خواهم حضوري گرم، سرماي وجودم را محو كند ديگر هيچ گاه به نگاه عاشقي دل نمي بندم و هيچ گاه به سلام مهرباني پاسخ نخواهم داد ..................................... با دو تا پست جدید بروز هستم و منتظر حضور گرمت و نظرات خوبت......