حرف

حرف ها دارد

   از رفتن

ردپاهای

   جامانده

     روی برف.....

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهدی

زندگى آنقدر ابدى نيست که بتوان مهربان بودن را به فردا موكول كرد. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی

به ذهن بیكران آفرینش تلنگری بزن و از آن افكار مناسب برنامه‌ها و كردارهایی كه منجر به موفقیت نهایی ات میشود، بیرون بكش. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]