اشک

سیاه یا سفید

 رنگ اشک هایمان یکیسـت ...

______________________________________________________

                      من خیلی از کلمات ساعت و چتر و متـرسک

     خـوشم میاد .خیلی دوست دارم درباره این سه تا شعر بگم.

____________________________________________________

                           (اشتباه)

 چـرا دل بستی

با قلب تکه تکه ی وصله دار

      مترسـک مـهربان مـن

 برگـشته بود

 ته مانده ی غذا ها را بخـورد   

                               ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
sjp

سلام اوووووووووومدم