این هفته بعد مدت ها سر امتحان تقلب رسوندم...

اونم به کی.......!!!!

ایییییییییی

تقلبمو پس می گیرم

حیف بود....

سه و نییییم نمره داشت......

لعنتی

/ 1 نظر / 18 بازدید