همان وقتی

  که آسمان ابری شد

  باید می فهمیدم...

  رفتنی شده ای

چه خیال خنگی

چـتـر آوردم

   ...که خـیـس نشَوی!

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهدی

خیلی قشنگ بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود... [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]