نمی دانم کجا بود اشتباهم
     چه سر گردان میان راه و چاهم
     دل و عقلم ، مرا دیوانه کردند 
       نمی دانم کدامین را بخواهم...

_______________________________________________

 الان که دارم اینو می نویسم خیلی عصبانی ام .راستی: اسم وبلاگم غلط اندازه یا مطالبم تا اون حد بی محتوا و آت و آشغاله که جرات میکنی شماره بـذاری بعدشم میگی اگه نخواستی زنگ بزنی حتما بیا و دلیلشم بگو ؟؟؟ هان؟؟؟؟  واقعا چرا؟؟؟؟؟؟؟ بیا منم شمارتو می خواستم پس بدم ولی آدرس وبتو ندارم   :              

    09367809745

/ 1 نظر / 6 بازدید