=))))

اینایى که میگن یه تار موت رو به دنیا نمیدم، حرف مفت میزنن…

موقعیتش پیش بیاد..........

 کل هیکلتو به یه کیلو پوست پیاز یا به ته دیگ ماکارانی میفروشن !!!
/ 3 نظر / 22 بازدید
آزیتا

[ناراحت][ناراحت][ناراحت]

مهدی

آره آره دقیقا مث این ناهید خانوم که گاهی وقتا که از کوره در میره داداششو مث ماست میفروشه ..... [زبان][زبان][زبان][زبان]