بدون شـرح

                           ناگـهانی اعـلامیه ام

                             گـونه ی دیوار را

                             سـرخ خـواهـد کرد...

... خدایا...دیگه سفارش نکنما...!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهدی

وقتی زندگی یک صد دلیل برای گریستن به شما نشان می دهد، به زندگی نشان دهید که یک هزار دلیل برای لبخند زدن وجود دارد!