نمی دانم:(

بی من چـه می کند؟سوالنگرانناراحتگریه

                   ...نمی دانم

بی او چه مـی کنم؟

             ...نمی دانـدنیشخندنیشخندنیشخند

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهدی

یادم نمیکنی وزیادم نمیروی.يادت بخيریارفراموش کارمن؟ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی

چه دعایی کنمت بهتر از این، که خدا پنجره ای رو به اتاقت باشد [گل][گل][گل][گل][گل][گل]