نمی دونم چرا فکرمی کنم که خیلی چـرت و پـرت مـی نـویسـم.

می خوام خاطره بنویسم ولی دستم بـه نوشتن نمیره!!!

_______________________________________________

انگار فقط بلدم جـوک های بی مزه تعریف کنم...

راستی جوک...من خیلی جوک بلدم ولی بیشترشو نمی تونم بنویسم

اونایی هم که می نویسمم بی مزه اند...

مثلا این...

یه روز دوتا گوجه ی قرمزدعواشون می شه بعدش یه گوجه ی سـبز می پره

وسطشون تا سواشون کنه.بعد گوجه قرمزا عصبانی می شن می گن:

ســــــید تو دخالت نکن...هرهرهر...      

 

/ 0 نظر / 6 بازدید