مسابقه احمقانه نذارید takbiiiiir

وای این تبلیغ پرشین بلاگ در مورد کم آبیو که دیدم یاد پریروز افتادم.....

خیلی خلاصه می گم... :

هیچ وقت با کسی مسابقه آب خوردن نذارید!

عاقا من این کارو کردم(نصف یه آب معدنی از این بزرگا رو سر کشیدم یه نفس !!)

هم می خواستم کم نیارم هم می خواستم ادای اون فیلم گش ارشادو درارم! 1  2  3 !!!

چشمتون روز بد نبینه

تا شب هم حالم بد بود هم تعوع داشتم هم.......

/ 2 نظر / 18 بازدید
سمانه

بیا وبم مسابقه اس. تو مسابقه اش شرکت کن فقط تا ساعت 7امروز وقت داری!