هایکو

هایکوهایی درباره ماه محرم:

ازاین تشنگی

یک لیوان هم به من بده...

___________________________________________

ظهر بود

تو نبودی...

___________________________________________

صبح

خورشید

در خیمه ی تو مهمان بود

ظهر

تو به مهمانی خورشید رفتی...

____________________________________

محرمی پاییزی است...

 غم دوگانه ای دارم.

/ 0 نظر / 6 بازدید